De Gouden Driehoek

De hedendaagse ambtenaar zoekt steeds vaker actief contact met zijn omgeving  om samen tot gedragen beleid te komen.

“Inspraak is immers steeds meer beginspraak”

De Gouden Driehoek  is een netwerk van zelfstandige, professionele facilitators die de overheid daarbij helpt.

Inspraak is steeds meer 'beginspraak', vroeg in het beleidsproces en een co-creatie met mondige, hoger opgeleide burgers. Of intern, co-creatie van beleid met collega ambtenaren van uiteenlopende disciplines. Wanneer betrek je mensen? Wie dan precies en wie niet? En hoe organiseer je dat? Welke werkvormen passen in ons geval? En hoe verloopt zo'n bijeenkomst? Wat kunnen we doen om de zaak in de hand te houden? Hoe zorgen we ervoor dat er energie vrijkomt, ook voor de uitvoering? Wat doen we met de opbrengst? Samen met burgers of collega's beleid maken, roept vaak veel vragen op.

Want het faciliteren van interactie tussen mensen is een vak apart. Het staat haaks op het 'zenden van boodschappen'.

De Gouden Driehoek, een synergetische verbinding

Marjan Engelen, Paul Pardon, Carola de Vree, Erik Reijnders en Christian Scheres werken sinds enkele jaren samen onder de naam De Gouden Driehoek. Zij vinden elkaar (informeel!) in kennis, ervaring en in de ambitie om het grensvlak van drie gebieden te verkennen: de overheid (rijk, provincie en gemeente), het communicatievak (intern en extern) en faciliteren (het begeleiden van bijeenkomsten).

De verbinding van die drie aspecten leidt tot een krachtige combinatie!

Aan deze website wordt continu gebouwd opdat we steeds meer informatie met u kunnen uitwisselen!