Marjan Engelen

maakte als communicatieadviseur in de wereld van duurzaamheid veelvuldig gebruik van interactieve werkvormen bij gemeenten, provincies en regionale overheden. Werkt sinds 2004 als zelfstandige op het gebied van training, advies en procesbegeleiding. Begeleidt communicatieteams van gemeenten bij hun professionalisering en vergroting van draagvlak in de organisatie. Wordt erg blij van de ervaring dat interactie met de buitenwereld ook intern veel meer energie in samenwerking kan brengen!

www.marjanengelen.nl

Carola de Vree - van Wagtendonk

Is specialist op het gebied van burgerparticipatie en de Factor-C aanpak. Ze helpt overheden om communicatief beleid te ontwikkelen door middel van trainingen en het begeleiden van werksessies en beleidsprocessen. Carola heeft sinds 2008 heeft haar eigen bureau: Publiec. “Ik zie dat wanneer een overheid meer samenwerkt met haar omgeving, dit beter beleid oplevert”. Ze heeft een beleidswetenschappelijke achtergrond en is een ervaren vakvrouw binnen het communicatievak, in zowel adviesfuncties en leidinggevende functies.

www.publiec.nl

 

Paul Pardon

is bruggenbouwer, trainer, entert(r)ainer, coach en facilitator.  Doet dit vanuit zelfstandig ondernemerschap sinds 2002. Vindt zijn drijfveer in “ontwikkelingshulp” van mensen.        Paul heeft een commerciële achtergrond en heeft bij verschillende profit- en non-profit-organisaties zijn sporen achtergelaten. “Een gepassioneerde, verrassende en     inspirerende communicator”, aldus zijn opdrachtgevers.


“Mag het een ietsje meer zijn?”

www.watblieftu.nl

Christian Scheres

heeft als senior en interim communicatieadviseur ruim 10 jaar overheidservaring op het niveau van rijk, provincie en gemeente. Vanaf 2007 werkt zij als trainer en coach op het gebied van interactieve en persoonlijke communicatie. Heeft veel ervaring met gespreksleiding waarin tegengestelde belangen de toon voeren. Wordt enthousiast van het ontrafelen van persoonlijke belangen en het destilleren van het gemeenschappelijke belang. Is voorstander van echte interactie en niet interactie als politiek lapmiddel.

www.scheresinzicht.nl

 

Erik Reijnders

werkt sinds 2001 als zelfstandig gevestigd adviseur en facilitator op het snijvlak van verandering en communicatie. Helpt vanuit de interactie-visie om mensen en organisaties communicatiever te maken. is expert op het gebied van interne communicatie; publiceert daarover en werkt mee aan vakontwikkeling. Werkt graag met groepen. Faciliteerde talloze bijeenkomsten voor overheden en  bedrijven. Geeft ook training in ‘Faciliteren’. Erik heeft een achtergrond als communicatie- en organisatieadviseur bij Holland consulting Group, De Galan & Voigt en Bikker.

www.samenveranderen.nl